Jakub Szulgan

WordPress Developer

Programowanie to moja praca i pasja. Zawsze dążę do czystego kodu i perfekcji UX. Ten blog to moja baza wiedzy...
backup mojego mózgu ...
Opus Magnum.

Pomiary do tego testu były wykonywane w różnych porach dni na przestrzeni całego tygodnia za pomocą strony: developers.google.com.

Wybierz z listy co Ciebie interesuje:

 • Znacząco wpływa na Page Speed
 • Slider w nagłówku strony

  Do wyniku: + 12~15 

  Slider jest przestarzały i wpływa negatywnie na stronę ( wpisz w Google -> slider is bad for ux ).

  Dodatkowo Google Page Speed obniża wynik strony ze względu na slider.

  Polecam usunąć slider i zastąpić ten obszar tekstem z grafiką w tle lub gradientem.

 • Zmiana wersji PHP

  Do wyniku: + 8~10

  Testy zmiany wersji PHP z 7.4.16 na 8.0.3 wyszły pozytywnie.

  Jak zmienić wersję PHP?

  1. W panelu administracyjnym hostingu.
  2. Jeśli hosting na to pozwala to za pomocą htaccess. Poniżej przykład zmiany wersji PHP dla hostingu MyDevil.net.

  AddType application/x-httpd-php80 .php
 • Zdjęcia - optymalizacja

  Do wyniku: + 10~15 

  Optymalizacja zdjęć: tinypng.com

  Konwersja na format WEBP squoosh.app

  Przykład kodu poprawnego umieszczenia zdjęcia w tagu HTML picture z dostosowaną wielkością:

  <picture>
   <source srcset="img.webp" type="image/webp">
   <source srcset="img.jpg" type="image/jpeg"> 
   <img src="img.jpg">
  </picture>

  Lub wersja rozszerzona o równe wielkości ekranu:

  
  <picture>
  <source type="image/webp" media="(min-width: 1921px)" srcset="src/images/very-large/bike.webp">
  <source type="image/png" media="(min-width: 1921px)" srcset="src/images/very-large/bike.png">
  
  <source type="image/webp" media="(min-width: 1281px) and (max-width: 1920px)" srcset="src/images/regular/bike-regular.webp">
  <source type="image/png" media="(min-width: 1281px) and (max-width: 1920px)" srcset="src/images/regular/bike-regular.png">
  
  <source type="image/webp"
  media="(min-width: 461px) and (max-width: 1280px) and (orientation: landscape)"
  srcset="src/images/tablet-landscape/bike-tablet-landscape.webp">
  
  <source type="image/png"
  media="(min-width: 461px) and (max-width: 1280px) and (orientation: landscape)"
  srcset="src/images/tablet-landscape/bike-tablet-landscape.png">
  
  <source type="image/webp"
  media="(min-width: 461px) and (max-width: 1280px) and (orientation: portrait)"
  srcset="src/images/tablet-portrait/bike-tablet-portrait.webp">
  
  <source type="image/png"
  media="(min-width: 461px) and (max-width: 1280px) and (orientation: portrait)"
  srcset="src/images/tablet-portrait/bike-tablet-portrait.png">
  
  <source type="image/webp"
  media="(max-width: 460px)"
  srcset="src/images/mobile/bike-mobile.webp">
  
  <source type="image/png"
  media="(max-width: 460px)"
  srcset="src/images/mobile/bike-mobile.png">
  
  <img src="src/images/bike-2003909.png" style="width: 100%;">
  </picture>
  
 • Kompresja GZIP

  Do wyniku: + 6~10 

  Sprawdzamy, czy jest włączona kompresja za pomocą strony: gzip-test

  Jak uruchomić GZIP?

  1. Najpopularniejsza opcja to w panelu hostingu przy ustawieniach strony www.

  2. Za pomocą htaccess

  
  <IfModule mod_deflate.c>
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
  AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
  AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
  AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
  AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
  AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
  # For Olders Browsers Which Can't Handle Compression
  BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
  BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
  BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
  </IfModule>
  

  lub

  <ifModule mod_gzip.c>
  mod_gzip_on Yes
  mod_gzip_dechunk Yes
  mod_gzip_item_include file \.(html?|txt|css|js|php|pl)$
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
  mod_gzip_item_include mime ^text/.*
  mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
  mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
  mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
  </ifModule>
 • Średnio wpływa na Page Speed
 • Fonty

  Do wyniku: + 5~8 

  Warto ograniczyć ilość czcionek Google Fonts i pobierać je z CDN.

  Aby czcionka była poprawnie dodana – wygeneruj ją ponownie na stronie Google Fonts.

  Co się zmieni?

  • preconnect
  • crossorigin
  • swap

   

  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@100&display=swap" rel="stylesheet">
 • Lazy load

  Do wyniku: + 5~7

  Lazy loading (inaczej opóźnione ładowanie) – ładuje elementy dopiero wtedy, gdy znajdą się one na ekranie.

  Trzeba pamietać, aby nie dodawać Lazy load do obrazków, które są na górze strony www.

  WordPress – za pomocą wtyczki np. rocket-lazy-load

  <img src="image.jpg" alt="..." loading="lazy">

  Atrybut lazy świetnie działa też z iframe.

  <iframe src="https://codebook.pl" loading="lazy" width="600" height="400"></iframe>
 • Minifikacja HTML, CSS i JavaScript

  Do wyniku: 3~7

  Do WordPress plugin: autoptimize .

  Do kompresji HTML strona: compress html

  Do kompresji CSS strona: csscompressor.com

  Do kompresji JavaScript strona: jscompress.com

 • Mało wpływa na Page Speed
 • Cache plików

  Do wyniku: + 1~3 (granica błędu)

  Sprawdzenie, czy mamy włączoną pamięć podręczną: cache-checker.com

  Aby włączyć pamięć podręczną przeglądarki wprowadź poniższe reguły do pliku htaccess.

  # Cache header
  Header set Cache-Control "max-age=31536000, public"
  Header set Cache-Control "max-age=31536000, private"
  
  <IfModule mod_expires.c>
  ExpiresActive on
  ExpiresDefault "access plus 1 month"
  
  # CSS
  ExpiresByType text/css "access plus 1 year"
  
  # Data interchange
  ExpiresByType application/json "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType application/xml "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType text/xml "access plus 0 seconds"
  
  # Favicon (cannot be renamed!) and cursor images
  ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 week"
  
  # HTML components (HTCs)
  ExpiresByType text/x-component "access plus 1 month"
  
  # HTML
  ExpiresByType text/html "access plus 0 seconds"
  
  # JavaScript
  ExpiresByType application/javascript "access plus 1 year"
  
  # Manifest files
  ExpiresByType application/x-web-app-manifest+json "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType text/cache-manifest "access plus 0 seconds"
  
  # Media
  ExpiresByType audio/ogg "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/ogg "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/webm "access plus 1 month"
  
  # Web feeds
  ExpiresByType application/atom+xml "access plus 1 hour"
  ExpiresByType application/rss+xml "access plus 1 hour"
  
  # Web fonts
  ExpiresByType application/font-woff "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/x-font-ttf "access plus 1 month"
  ExpiresByType font/opentype "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 month"
  </IfModule>
  
  
 • Hosting

  Do wyniku: + 1~3 (granica błędu) 

  Testy nie wykazały żadnego związku między wynikiem Page Speed a firmą hostingową.

  Testowana była ta sama strona na hostingach: dhosting, MyDevil, atthost.pl , cyber_folks i hostido.

 • CSS - preload

  Do wyniku: + 1~3 (granica błędu) 

  Atrybut rel=”preload” odwołuje się do tego, w jaki sposób przeglądarka ma pobierać zasoby (wewnętrzne i zewnętrzne) potrzebne do wyświetlenia strony www.

  Wskazujemy przeglądarce, że te zasoby są niezbędne do poprawnego wyświetlenia żądanej strony, dlatego przeglądarka musi je pobrać na wczesnym etapie ładowania strony internetowej.

   

  <link type="text/css" rel="preload stylesheet" media="all" href="/css/style.css" as="style" crossorigin="anonymous" />
 • Defer & Async

  Do wyniku: + 2~4

  Dla kodu HTML/ PHP

  Defer – skrypty są wykonywane tylko wtedy, gdy przeglądarka zakończy analizowanie kodu HTML.

  defer="defer"

  Async – analizowanie i pobieranie skryptów odbywa się równolegle.

  async="async"

  WordPress – function.php – Defer

  function add_defer_attribute($tag, $handle) {
   // add script handles to the array below
   $scripts_to_defer = array('my-js-handle', 'another-handle');
   
   foreach($scripts_to_defer as $defer_script) {
   if ($defer_script === $handle) {
   return str_replace(' src', ' defer="defer" src', $tag);
   }
   }
   return $tag;
  }
  add_filter('script_loader_tag', 'add_defer_attribute', 10, 2);

  WordPress – function.php – Async

  function add_async_attribute($tag, $handle) {
   // add script handles to the array below
   $scripts_to_async = array('my-js-handle', 'another-handle');
   
   foreach($scripts_to_async as $async_script) {
   if ($async_script === $handle) {
   return str_replace(' src', ' async="async" src', $tag);
   }
   }
   return $tag;
  }
  add_filter('script_loader_tag', 'add_async_attribute', 10, 2);

   

   

 • CSS - DNS prefetch

  Do wyniku: + 1~2

  Dns-prefetch – przeglądarka nawiązuje wstępne połączenie z zewnętrznym serwerem celem szybszego do nich dostępu na wypadek, gdyby potrzebowała ich w przyszłości.

  Przykład użycia:

  <link rel="dns-prefetch" href="https://fonts.googleapis.com/" >
 • Nie sprawdzone
 • HTTP/2

  Do wyniku: ? (niezbadane) 

  Sprawdzanie protokołu za pomocą narzędzia http2-test.

  Jeśli wykryty jest na stronie HTTP/1.1 należy skontaktować się z hostingiem.

 • Critical CSS

  Do wyniku: ? (niezbadane) 

  Zbyt duża ingerencja w kod i zachowanie strony. Jedynym rozwiązaniem jest przy tworzeniu nowej strony wydobyć krytyczny CSS do head strony w formie zminimalizowanej.