18 stycznia, 2021

Dodawanie noindex na paginację w WordPress

Sprawdzanie za pomocą funkcji is_paged() czy to jest kolejna strona paginacji.

Jeżli tak, to dodajemy kod noindex, foollow.


<?php if ( is_paged() ): ?>
 <meta name="robots" content="noindex,follow" />
<?php endif; ?>