Jakub Szulgan

WordPress Developer

Programowanie to moja praca i pasja. Zawsze dążę do czystego kodu i perfekcji UX. Ten blog to moja baza wiedzy...
backup mojego mózgu ...
Opus Magnum.

Przed wprowadzaniem kolejnych linijek kodu można sprawdzić czy w ogóle to poprawny i działający plik .htaccess.Aby to sprawdzić dodaj taki kod:


Header set CODEBOOK-TEST "I'm Alive"

Sprawdzenie czy jest kod wyświetlany:

 • Uruchamiamy narzędzie inspektor kodu w przeglądarce
 • Przechodzimy do zakłądki Network
 • W poziomym menu wybieramy All i odświerzamy naszą stronę F5
 • Wybieramy z zakładki name nazwe naszej strony np dla mojej strony głównej to bedzie codebook.pl
 • W zakłądce Headers szukamy wpis CODEBOOK-TEST: „I’m Alive”

Jak znaleźliśmy CODEBOOK-TEST: „I’m Alive”, to jesteśmy w dobrym miejscu i wszystko działa.

W innym przypadku polecam poszukać pliku .htaccess w katalogu wyżej lub w katalogu private_html.

Wybierz z listy co Ciebie interesuje:

 • Podstawowe przekierowania
 • przekierowanie domeny na inną domenę

  W miejscu nazwa-domeny.pl proszę wpisać własną domenę.

  
  
  RewriteEngine On
  
  RewriteRule ^(.*)$ https://nazwa-domeny.pl/$1 [R=301,L]
  
  
 • przekierowanie z http na https

  W miejscu nazwa-domeny.pl proszę wpisać własną domenę.

  
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  RewriteCond %{HTTPS} !=on
  RewriteRule ^ https://nazwa-domeny.pl%{REQUEST_URI} [L,R=301]
  
  
 • przekierowanie z https na http

  Przekierowanie działa, ale tylko dla maszynek do sprawdzania. Przeglądarka na początku sama sprawdza czy strona ma certyfikat. W takim przypadku dostajemy strony z ostrzerzeniem i tylko tyle.

  W miejscu nazwa-domeny.pl proszę wpisać własną domenę.

  
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  RewriteCond %{HTTPS} on
  RewriteRule (.*) http://nazwa-domeny.pl/$1 [R=301,L]
  
  

  A jeśli nie zadziała, można spróbować tego:

  
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} =https
  RewriteRule ^(.*)$ http://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
  
  
 • przekierowanie z www na bez www

  W miejscu nazwa-domeny.pl proszę wpisać własną domenę.

  
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.
  RewriteRule ^(.*)$ https://nazwa-domeny.pl/$1 [R=301,L]
  
  
 • przekierowanie z bez www na www

  W miejscu nazwa-domeny.pl proszę wpisać własną domenę.

  
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.
  RewriteRule ^(.*)$ https://www.nazwa-domeny.pl/$1 [R=301,L]
  
  
 • przekierowanie na adres bez ukośnika ( slash / ) na końcu

  Pamiętaj :

  • zmień nazwa-domeny.pl na własną domenę
  • podaj poprawną nazwę domeny, jeśli ma na początku www to podaj www.nazwa.domeny.pl
  • podaj poprawną wersję strony – z certyfikatem SSL https:// lub bez http://
  
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule ^(.*)/$ /$1 [L,R=301]
  
  
 • przekierowanie na adres z ukośnikiem ( slash / ) na końcu

  Pamiętaj :

  • zmień nazwa-domeny.pl na własną domenę
  • podaj poprawną nazwę domeny, jeśli ma na początku www to podaj www.nazwa.domeny.pl
  • podaj poprawną wersję strony – z certyfikatem SSL https:// lub bez http://
  
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^(.*[^/])$ /$1/ [L,R=301]
  
  
 • Zabawy z index.php
 • przekierowanie z index.php na /

  
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  RewriteCond %{THE_REQUEST} index\.php
  RewriteRule ^index\.php$ https://nazwa-domeny.pl/ [R=301,L]
  
  
 • usuwanie z URL kawałka /index.php/

  
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  RewriteCond ^/index\.php/
  RewriteRule ^index.php/(.*) /$1 [R,L]
  
  
 • Nałożenie na strony 410 gone
 • 410 gone na wybranej frazy

  W miejscu gone-phrase proszę wpisać własną frazę jaka ma być wyszukana. Wszystkie adresy zawierające tą frazę będą miały ustawiony 410.

  
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_URI} gone-phrase
  RewriteRule ^(.*)$ - [G]
  
  
 • 410 gone na wybrane strony

  W miejscu gone-url proszę wpisać własny adres URI, czyli to co po domenie.

  
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  RewriteRule ^gone-url$ - [G,L]
  
  
 • 410 na adresy, które zaczynają się na string

  W miejscu string proszę wpisać własny początek adresu URI.

  
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  RewriteRule ^string(.*)$ - [G,L]
  
  
 • Nałożenie noindex
 • noindex dla wybranego adresu url

  W miejscu noindex-url proszę wpisać własny adres URI, czyli to co po domenie.

  
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  RewriteRule ^noindex-url$ - [E=NOINDEX_HEADER:1]
  Header Set X-Robots-Tag "noindex, nofollow" ENV=REDIRECT_NOINDEX_HEADER
  
  
 • noindex dla wybranej frazy

  W miejscu noindex-phrase proszę wpisać własną frazę jaka ma być wyszukana. Wszystkie adresy zawierające tą frazę będą miały ustawiony noindex.

  
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  RewriteCond %{QUERY_STRING} noindex-phrase
  RewriteRule .* - [E=NOINDEX_HEADER:1]
  Header Set X-Robots-Tag "noindex, nofollow" ENV=REDIRECT_NOINDEX_HEADER
  
  
 • noindex na pliki z rozszerzeniem .pdf, .png, .gif, .jpg

  W miejscu nazwa-domeny.pl proszę wpisać własną domenę.

  
  
  
  Header set X-Robots-Tag "noindex, nofollow"
  
  
  
 • noindex na schemat paginacji typu /nazwa,5.html

  W miejscu ,[0-9]+.html$ proszę wpisać końcówkę paginacji jaka jest do oznaczenia jako noindex.

  
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  RewriteCond %{QUERY_STRING} ,[0-9]+.html$
  RewriteRule .* - [E=NOINDEX_HEADER:1]
  Header Set X-Robots-Tag "noindex, nofollow" ENV=REDIRECT_NOINDEX_HEADER
  
  
 • Tworzenie przyjaznych linków dla .html i .php
 • przekierowanie z /plik.html na /plik oraz zaczytanie treści z plik.html

  
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.html -f
  RewriteRule ^(.+)$ $1.html [L,QSA]
   
  RewriteCond %{REQUEST_URI} \.html$
  RewriteRule (.*)\.html$ /$1 [R,L]
  
  
  

  lub

  
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/(.+)\.html?$ [nocase]
  RewriteRule ^ /%1 [L,R=301]
  
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.html -f 
  RewriteRule ^ %{REQUEST_URI}.html [END]
  
  
 • przekierowanie z /plik.php na /plik oraz zaczytanie treści z plik.php

  
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  #przekierowanie plik.php /plik 
  RewriteRule ^(.*)\.php/?$ $1 [R=301,L]
  
  #Kiedy URL jest bez .php to podaje treść pliku plik.php
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d 
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}\.php -f 
  RewriteRule ^(.*)$ $1.php
  
  
 • Szczególne przypadki
 • wykluczenie z reguły konkretnego katalogu

  Przekierowanie slash z wyłączeniem katalogu

  W miejscu specific-uri proszę wpisać URL,który ma być pominięty (np. URL do panelu administracyjnego).

  
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/specific-uri/
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule ^(.*)/$ /$1 [L,R=301]
  
  
 • przekierowanie wszystkich subdomen (wraz z www. ) na domenę główną

  W miejscu nazwa-domeny.pl proszę wpisać własną domenę.

  
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  RewriteCond %{HTTP_HOST} !^nazwa-domeny.pl [NC] 
  RewriteRule ^(.*)$ https://nazwa-domeny.pl%{REQUEST_URI} [R=301,L]
  
  
 • pozbycie się wszystkiego po ? np nazwa-domeny.pl/cos?cos

  
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  RewriteCond %{THE_REQUEST} \s/(.*)\.html\?(.*)\s [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ https://nazwa-domeny.pl/%1.html? [R=301,NC,L]
  
  
 • Blokowanie wyświetlania zawartości katalogów

  Aby zablokować podglądanie zawartości katalogów na serwerze należy ten kod umieścić w htaccess:

  
  Options -Indexes
  

  Aby zezwolić podglądanie zawartości katalogów na serwerze należy ten kod umieścić w htaccess:

  
  Options +Indexes
  
 • Blokowanie dostępu do strony po IP

  Aby zablokować podglądanie zawartości strony z określonego IP XXX.XXX.XXX.XXX należy ten kod umieścić w htaccess:

  
  order allow, deny
  deny from XXX.XXX.XXX.XXX
  allow from all
  
 • Zezwalanie na dostęp z określonego IP

  Aby zezwolić podglądanie zawartości strony z określonego IP XXX.XXX.XXX.XXX należy ten kod umieścić w htaccess:

  
  deny from all
  allow from XXX.XXX.XXX.XXX
  
 • Kiedy w URL są dziwne znaki w środku np %

  Tam, gdzie są dziwne znaki, nie wpisujemy ich. Zamiast tego używamy /(.*).

  Tu przykład:

  
  RewriteRule ^custom-url/(.*)page(.*)/some/custom/?$ https://nazwa.pl [R=301,L]