9 stycznia, 2021

Import bazy danych poprzez SSH

W celu wykonania importu bazy danych MySQL przy pomocy konsoli do utworzonej wcześniej bazy danych należy:

  • Wgrać bazę danych (plik *.sql) na konto hostingowe np. za pomocą FTP lub Menadżera Plików dostępnego w Panelu Klienta.
  • Używając polecenia cd sciezka/ przejść do folderu gdzie znajduje się plik *.sql
  • Przy pomocy programu mysql służącego m.in. do inportu baz danych wykonać polecenie:


mysql --user databaseUser -p databaseName < databaseFile.sql

gdzie:

  • databaseUser – nazwa użytkownika podana podczas tworzenia bazy danych
  • databaseName – nazwa bazy danych
  • databaseFile.sql – nazwa importowanego pliku

Wpisać hasło dostępu do bazy danych dla użytkownika utworzonego w Panelu Klienta.

Odczekać, aż baza danych zostanie wgrana.

Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, oznacza to, że baza została wgrana poprawnie.