14 stycznia, 2021

Joomla! – tworzenie użytkownika w bazie danych

Wyjaśnienie ważnych danych do wprowadzenia:

  • Tu prefix_users i tu prefix_user_usergroup_map podajemy własny prefix tabeli bazy danych
  • myName – podajemy własną nazwę
  • myUserName – podajemy włąsną nazwę uzytkownika
  • email@adress.pl – podajemy własny adres email
  • myPassword – podajemy własne hasło, które bedzie zaszyfrowane przez MD5


INSERT INTO `prefix_users` (`id`, `name`, `username`, `email`, `password`, `block`, `sendEmail`, `registerDate`, `lastvisitDate`, `activation`, `params`, `lastResetTime`, `resetCount`, `otpKey`, `otep`, `requireReset`) VALUES (1000000, 'myName', 'myUserName', 'email@adress.pl', MD5('myPassword'), '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '', '0000-00-00 00:00:00', '0', '', '', '0');

INSERT INTO `prefix_user_usergroup_map` (`user_id`, `group_id`) VALUES ('1000000', '8');