17 stycznia, 2021

Joomla! – zmiana title

Wybieramy jaki adres nas insteresuje i wpisujemy zamiast /custom-url.

Następnie wpisujemy jaki chcemy mieć title ( My custom title ) na wybranym przez nas adresie URL.$doc= JFactory::getDocument();

if ($_SERVER['REQUEST_URI'] == '/custom-url') {

$codebookTitle = "My custom title";
$doc->setTitle($codebookTitle);

}