Jakub Szulgan

WordPress Developer

Programowanie to moja praca i pasja. Zawsze dążę do czystego kodu i perfekcji UX. Ten blog to moja baza wiedzy...
backup mojego mózgu ...
Opus Magnum.

Wybierz z listy co Ciebie interesuje:

 • Gotowe rozwiązania dla Shoper
 • Shoper - dodawanie noindex na konkretny URL

  Tu zmieniamy tylko url na taki adres, na jaki ma być nałożony noindex.

  {if $request_uri == 'url'}
   <meta name="robots" content="noindex, follow">
  {/if}
 • Shoper - dodawanie noindex na URL, który zawiera daną frazę

  W poniższym przykładzie szukamy w adresie wyrażenia word, aby wszystkie strony zawierające word miały noindex.

  {if $request_uri|strstr:'word' }
   <meta name="robots" content="noindex, follow">
  {/if}
 • Shoper - dodawanie noindex dla kolejnych stron paginacji

  Dzięki temu kodowi pierwsza strona będzie indeksowana, a następne będą jako noindex.

  {if $pages->current }
   {if $pages->current > 1}
   <meta name="robots" content="noindex, follow">
   {/if}
  {/if}
 • Shoper - opis kategorii tylko na pierwszej stronie

  W kodzie najważniejsze jest sprawdzenie, czy jesteśmy na pierwszej stronie danej kategorii {if $pages->current === 1}

  
  {if $pages->current === 1}
   {if $category_description}
   <div class="categorydesc resetcss row">
    {$category_description}
   </div>
   {/if}
  {/if}
  
 • Gotowe rozwiązania dla Prestashop
 • Prestashop - dodawanie kodu śledzenia Google

  Prosty sposób na dodawanie kodu śledzenia, gdy standardowe wklejenie w sekcje head powoduje błąd.

  Wystarczy, że umieścimy nasz kod między znacznikami smarty :  {literal} tutaj Twój kod {/literal}.

  Przykładowy kod:

  {literal}
   <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=XX-XXXXXXXXX-X"></script>
   <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());
   gtag('config', 'XX-XXXXXXXXX-X');
   </script>
  {/literal}
 • Prestashop - dodanie self canonical

  W miejsce https://nazwa-domeny.pl wstawiamy własną domenę:

  
  {if $smarty.server.REQUEST_URI}
    <link rel="canonical" href="https://nazwa-domeny.pl{$smarty.server.REQUEST_URI}">
  {/if}
  
 • Prestashop – zmiana title w zależnie od brandu

  Sprawdzamy, czy w sklepie Prestashop zawsze jest brand, jeśli nie to go dodajemy do title.

  Wpisujemy ten kod w head pomiedzy znaczniki HTML <head>

  Takie wyszukiwanie działa dzięki funkcji strpos, ta funkcja sprawdza czy fraza występuje w string’u . Jeśli nie występuje to FALSE, ale jeśli pojawia się wtedy podaje pozycje licząc od początku stinga co dla nas się równa z TRUE.

  {if $meta_title|strpos:"Brand name"}
  <title>{$meta_title|escape:'html':'UTF-8'}</title>
  {else}
  <title>{$meta_title|escape:'html':'UTF-8'} - Brand name</title>
  {/if}
 • Prestashop - H1 zależne od id kategorii

  Zmieniamy 12 na numer kategorii, której chcemy nadać inne H1, niż jest w panelu administracyjnym.

  
  {if $smarty.get.id_category == 12}
   <h1 class="h1">My on heading</h1>
  {else}
   <h1 class="h1">{$category.name}</h1>
  {/if}
  
 • Smarty - różne
 • Cannonical link - wycinanie paginacji z URL cannonical

  
  {if $page.canonical}
   {if isset($smarty.get.page) && $smarty.get.page}
   {assign var="urlcut" value="?page={$smarty.get.page}"}
   <link rel="canonical" href="{$page.canonical|replace:$urlcut:''}">
   {else}
   <link rel="canonical" href="{$page.canonical}">
   {/if}
  {/if}
  
 • Gotowe rozwiązania dla Shopify
 • Shopify - zamiana HTTP na HTTPS w canonical url

  Szukamy takiej lini kodu:

  
   <link rel="canonical" href="{{ canonical_url }}">
  

  i zamieniamy ją na:

  
   <link rel="canonical" href="{{ canonical_url | replace_first: 'http:', 'https:' }}">
  
 • Shopify - dodawanie "Strona 2" do title przy paginacji

  Aby dodać numer strony paginacji do title sklepu, należy zamienić title na ten kod:

  
   <title>{{ page_title }}{% if current_tags %}{% assign meta_tags = current_tags | join: ', ' %} &ndash; {{ 'general.meta.tags' | t: tags: meta_tags }}{% endif %}{% if current_page != 1 %} &ndash; Strona: {{ current_page }}{% endif %} {% unless page_title contains shop.name %} &ndash; {{ shop.name }}{% endunless %}</title>
  
 • Shopify - noindex na wybrane adresy

  Adresy /custom-url-1 i /pages/custom-url-2 zastępujemy swoimi adresami.

  Aby dodać więcej, dopisz or pomiędzy warunki.

  
  {% if page.url == "/custom-url-1" or page.url == "/pages/custom-url-2" %}
   <meta name="robots" content="noindex">
  {% endif %}