Jakub Szulgan

WordPress Developer

Programowanie to moja praca i pasja. Zawsze dążę do czystego kodu i perfekcji UX. Ten blog to moja baza wiedzy...
backup mojego mózgu ...
Opus Magnum.

Baza danych

14 stycznia, 2021

Tworzenie konta użytkownika za pomocą SQL. Wystarczy dostęp do bazy danych, aby dodać swojego użytkownika o randze administratora.

3 min
12 stycznia, 2021

Popularne adresy URL do obsługi bazy danych poprzez phpmyadmin.

2 min
9 stycznia, 2021

Import dowolnej wielkości bazy danych za pomocą konsoli.

3 min