11 stycznia, 2021

Tworzenie konta administratora w WordPress za pomocą FTP

Wprowadź poniższy kod na początku pliku functions.php aktywnego szablonu (uzupełniając go swoimi danymi – myUserName , myPassword , myEmail@adress.pl ).
Odświerz stronę.
Ciesz się kontem admina
Na koniec skasuj ten kod z functions.phpfunction create_admin_account(){

$user = 'myUserName';
$pass = 'myPassword';
$email = 'myEmail@adress.pl';

//if a username with the email ID does not exist, create a new user account
if ( !username_exists( $user ) && !email_exists( $email ) ) {

$user_id = wp_create_user( $user, $pass, $email );
$user = new WP_User( $user_id );

//Set the new user as a Admin
$user->set_role( 'administrator' );
}
}
add_action('init','create_admin_account');